Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Biuro

Ewelina Ciesielska

Tel. +48 32 388 07 60
E-mail: biuro@triochem.pl

BIURO

Aneta Długajczyk

Tel. +48 602 478 400
Tel. +48 32 388 07 67
E-mail: ksiegowosc@triochem.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Zarząd

Leszek Pliskin

Prezes Zarządu
Tel. +48 602 348 400
E-mail: leszek.pliskin@triochem.pl

CHEMIA BUDOWLANA
KOSMETYKI SAMOCHODOWE

Mariusz Maciejewski

Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju
Tel. +48 604 253 400
E-mail: rozwoj@triochem.pl

CHEMIA WŁÓKIENNICZA
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
CHEMIA PRALNICZA
CHEMIA GOSPODARCZA

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod danymi:

KRS 0000272700
Kapitał zakładowy: 84 000 zł
NIP: 626-28-46-149

NR REJ BDO 000005588

Dział produkcji

Laboratorium

Katarzyna Barszczewska

Szef Produkcji
Tel. +48 602 188 400
Tel. +48 32 388 07 69
E-mail: produkcja@triochem.pl

ORGANIZACJA PRODUKCJI
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
OFERTY SUROWCÓW I SPRZĘTU

Katarzyna Krysiak

Laboratorium
Tel. +48 602 468 400
Tel. +48 32 388 02 84
E-mail: labor@triochem.pl

ATESTY
INFORMACJE TECHNICZNE
KARTY CHARAKTERYSTYKI
ŚWIADECTWA JAKOŚCI

Patrycja Jurochnik

Laboratorium
Tel. +48 664 787 401
Tel. +48 32 388 02 84
E-mail: patrycja.jurochnik@triochem.pl

ATESTY
INFORMACJE TECHNICZNE
KARTY CHARAKTERYSTYKI
ŚWIADECTWA JAKOŚCI

Dział handlowy

Biuro Handlowe

ul. Szyby Rycerskie
41-909 Bytom

Tel. +48 / 32 388 07 60
Fax +48 / 32 388 07 65
E-mail: biuro@triochem.pl

Paweł Ratuszniak

Przedstawiciel handlowy
Tel. +48 608 439 028
E-mail: pawel.ratuszniak@triochem.pl

CHEMIA BUDOWLANA

Jak dojechać?

mapa dojazdu

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up