Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

BETON CLEANER beton, bruk betonowy, lastryko jest to produkt przeznaczony do czyszczenia wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni betonowych w tym posadzek betonowych utwardzonych produktami na bazie litu, jednocześnie równie dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie zastosowano krzemian sodu i potasu. Znakomicie czyści betonową kostkę brukową oraz betonowe płyty chodnikowe a także lastryko. Zalecany jest do wszelkich pomieszczeń zwłaszcza sklepów detalicznych, hurtowni, zakładów produkcyjnych, do centrów handlowych, szpitali, szkół, restauracji i wielu innych. Dzięki zastosowaniu w recepturze utwardzacza litowego, środek ten nie tylko służy do usuwania wszelkich zabrudzeń, ale również pielęgnuje i zwiększa odporność na zarysowania.

Dane fizykochemiczne

Skład chemiczny Wodny roztwór na bazie krzemianów litu i środków powierzchniowo czynnych
Barwa Niebieska
pH ok. 11
pH rozcieńczenie 1:10 ok. 9,5
pH rozcieńczenie 1:100 ok. 9
Gęstość ok. 1,0 kg/L
Zawartość V.O.C. Nie zawiera

Sposób użycia

Przed zastosowaniem należy wszelkie niezwiązane materiały odkurzyć lub zamieść z powierzchni. Wcześniej należy usunąć plamy z oleju i głębokie zabrudzenia. Odpowiednia do czyszczenia temperatura powietrza i powierzchni mieści się w przedziale 5°C – 30°C. Czyszczenie gdy temperatura jest ujemna może być szkodliwe dla betonu. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych lub zachowujących stojącą wodę. Do czyszczenia powierzchni należy używać automatycznej maszyny do szorowania, szczotek lub mopa czyszczącego. Środek należy stosować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w tabeli:

Bardzo silne zabrudzenia: W postaci nierozcieńczonej
Średnie zabrudzenia: 1 część preparatu : 10 części wody
Słabe zabrudzenia: 1 część preparatu : 50 części wody
Mycie standardowe : 1 część preparatu : 100 części wody

W przypadku stosowania produktu w postaci nierozcieńczonej lub o wysokiej koncentracji powierzchnię po wyczyszczeniu należy dokładnie opłukać wodą. W przypadku rutynowego mycia posadzek betonowych opłukiwanie nie jest konieczne. Dla uzyskania szczególnego efektu połysku można wypolerować wyczyszczoną posadzkę przy użyciu białego pada. Przed nałożeniem środka zaleca się wykonanie próby czyszczenia. Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Opakowania

Kanistry plastikowe o zawartości 5L, 10L, 20L i 30L lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze 5 – 30 ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Środek o odczynie alkalicznym.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pekanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem). W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UWAGA!: Produkt przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up