Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Środek przeznaczony jest do klejenia tapet winylowych, z włókna szklanego oraz tapet fizelinowych i tekstylnych wewnątrz budynków. Może być stosowany na betonie, tynkach cementowych, gipsowych, gładziach dipsowych i płytach gipsowo-kartonowych. Preparat charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, nie pozostawia plam po wyschnięciu, nie zawiera rozpuszczalnika, zawiera dodatki bakteriobójcze i grzybobójcze. Po wyschnięciu klej tworzy przeźroczysty film. Przed zastosowaniem kleju należy się zawsze zapoznać z zaleceniami producenta tapet.

Dane techniczne

wydajność dla tapet szklanych
wydajność dla pozostałych tapet
150-300 g/m 2 (4-7m 2 z kg)
125-200 g/m 2 (5-8m 2 z kg)
Gęstość 1,00 do 1,15 g/cm 3
Temperatura otoczenia, preparatu, podłoża od +5 do +35°C
Czas do uzyskania pełnej wytrzymałości spoiny 24 godziny

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, odtłuszczone i oczyszczone z kurzu, brudu, pozostałości starych tapet. Wszystkie ubytki i pęknięcia należy wyrównać, tak aby ściana była gładka. Jeżeli powierzchnia jest chłonna zaleca się zagruntować podłoże chłonne preparatem SUPERGRUNT lub klejem rozcieńczonym wodą 1:1 i pozostawić do wyschnięcia.

Nanoszenie i wysychanie

Klej sprzedawany jest w postaci gotowej do bezpośredniego użytku. Preparat nanieść na ścianę za pomocą pędzla lub wałka malarskiego, następnie nałożyć pasek tapety i docisnąć przy pomocy wałka tak, aby pomiędzy ścianą a tapetą nie pozostały pęcherze powietrza.
Przez ok 5 min. istnieje możliwość korekty położenia tapety na ścianie. Pozostałość i nadmiar kleju nabrzegach tapety usunąć za pomocą wilgotnej szmatki.

Opakowania

Wiaderka plastikowe 1l, 5l, 10l, 20l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, unikać wilgoci, mrozu i nasłonecznienia. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up