Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Syntetyczna, uniwersalna klejonka do osnów

Charakterystyka

Budowa chemiczna Syntetyczne polimery z dodatkami antyelektrostatycznymi i zmiękczającymi
Wygląd Klarowny, lepki płyn
Gęstość ,0 g/cm3
Jonowość Niejonowy
Zgodność Zgodny ze środkami anionowymi i niejonowymi
Rozpuszczalność Dobrze rozpuszczalny w zimnej wodzie
pH 7

Właściwości

 • Służy do preparowania przędzy osnowowej na zimno.
 • Produkt uniwersalny do osnów z włókien celulozowych, wełnianych i syntetycznych oraz ich mieszanek.
 • Produkt gotowy do bezpośredniego użytku lub po rozcieńczeniu z wodą.
 • Doskonale miesza się z zimną wodą.
 • Zawiera specjalne dodatki zwiększające efekt antyelektrostatyczny i nadające elastyczność przędzy.
 • Szybkoschnąca.
 • Nadaje osnowie własności antystatyczne i zmniejsza tarcie włókno/metal.
 • Tworzy na przędzy film polimerowy, który chroni ją przed uszkodzeniem, zmniejsza ilość powstającego pyłu, nadaje przędzy gładkość i znacznie redukuje zrywy osnowowe.
 • Może być mieszana z produktami na bazie skrobi lub jej pochodnych (po wcześniejszym sprawdzeniu).
 • Łatwo spieralna w wodzie, usuwana podczas procesów wykańczalniczych.

Zastosowanie

 • Przeznaczona do bezpośredniego zastosowania lub po rozcieńczeniu z wodą.
 • Zaleca się następujące naniesiena: osnowy bawełniane i celulozowe: 2%-3% osnowy z włókien syntetycznych: 1%-2%
 • Zaleca się spieranie Klejonki PV w kąpieli o składzie: 0,2% – 0,4 % środka piorącego (Producent zaleca Triowet) w temperaturze 60 ºC.

Składowanie i przechowywanie

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5ºC – 30ºC.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up