Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Polisol jest wydajnym i bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do usuwania pozostałości, zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju klejach polimerowych, środkach gruntujących i farbach emulsyjnych. Nadaje się także do zmywania brudu, osadu i plam powstałych z olejów i smarów. Dzięki optymalnie dobranej recepturze pozwala na szybkie usuwanie nawet najstarszych zabrudzeń. Służy do czyszczenia płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych, powierzchni chromowanych, lakierowanych, szklanych, ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Polisol można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia Od +5°C do +30°C
Gęstość 1,02+/-0,02 kg/dm3
Odczyn Alkaliczny

Sposób użycia

Do nanoszenia preparatu na zabrudzenia i późniejszego czyszczenia powierzchni najlepiej używać szczotki lub ostrej gąbki. W zależności od intensywności i rodzaju zabrudzeń preparat można stosować bez rozcieńczenia lub po rozcieńczeniu z wodą maksymalnie w stosunku: 1 część preparatu na 5 części wody. Miejsca szczególnie mocno zabrudzone należy nasączyć preparatem bez rozcieńczania i tak przygotowane pozostawić na ok. 15 min, aby środek wniknął głęboko. Następnie można przystąpić do usuwania zabrudzeń. W każdym przypadku oczyszczoną z zabrudzeń powierzchnię należy dokładnie przemyć czystą wodą. Przed nałożeniem środka zaleca się wykonanie próby czyszczenia. Preparat może powodować odbarwienie powierzchni z tworzyw sztucznych. Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Bepieczeństwo

UWAGA: środek o odczynie alkalicznym.
Działanie drażniące na oczy kat. 2 (Eye Irrit. 2).
Działa drażniąco na oczy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up