Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Security Klinkier Oil jest bezrozpuszczalnikowym środkiem do zabezpieczania i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek glinianych oraz innych nieglazurowanych powierzchni ceramicznych. Preparat może być stosowany do czasowego zabezpieczania powierzchni klinkieru przed zabrudzeniem w czasie fugowania. Zastosowanie Security Klinkier Oil powoduje pogłębienie, ożywienie i odświeżenie barwy, zmniejszenie wrażliwości na zabrudzenia i zaplamienia oraz umożliwia łatwiejszą konserwację.

Dane techniczne

Zużycie Od 0,01 do 0,06 l na 1 m 2 ( w zależności od chłonności podłoża)
Gęstość 0,87+/- 0,01 kg/dm 3 (15°C)
Temperatura otoczenia, preparatu i podłoża Od +10°C do +30°C

Sposób użycia

Przygotowanie środka

Security Klinkier Oil sprzedawany jest w postaci gotowej do bezpośredniego nanoszenia, nie należy go rozcieńczać.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie należy oczyścić przy pomocy wody z mydłem. Do usunięcia wykwitów solnych, zabrudzeń i nalotów po zaprawach, bądź innych zanieczyszczeniach Producent poleca środek czyszczący Desolwer Klinkier Putz, a w przypadku zabrudzeń tłustych lub polimerowych (np.: farby, grunty). Producent poleca Polisol. Po oczyszczeniu powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Celem uzyskania optymalnego efektu zaleca się wykonanie próby na nie rzucającym się w oczy fragmencie powierzchni.

Nanoszenie i wysychanie

Preparat nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub szmatki w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C. UWAGA: chronić fugi przed kontaktem z Security Klinkier Oil. Nadmiar środka usuwać wodą z detergentem.

Uwagi

Preparatu nie należy stosować na powierzchnie nienasiąkliwe. Niezalecany do glazurowanych, polerowanych oraz lakierowanych powierzchni. Do bieżącego czyszczenia nie stosować środków ługujących oraz środków o silnym działaniu rozpuszczającym tłuszcze.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up