Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Środek wyrównujący, dyspergujący i sekwestrujący przeznaczony do barwienia włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi i bezpośrednimi oraz do barwienia mieszanek włókien celulozowych z poliestrowymi

Charakterystyka

Budowa chemiczna Mieszanina soli polikwasów organicznych i sulfonowanych polimerów
Wygląd Brązowy płyn
Gęstość 1,15 g/cm3
Jonowość Anionowy
Zgodność Zgodny ze środkami anionowymi i niejonowymi, niezgodny ze środkami kationowymi
pH 7-8

Właściwości

 • Działa wyrównująco podczas barwienia włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi i bezpośrednimi.
  Szczególnie polecany do barwienia „surowej” bawełny.
 • Działa sekwestrująco na jony metali obecne w kąpieli barwiącej.
 • Nie powoduje dekompleksowania barwników.
 • Redukuje tendencje do aglomeracji barwników oraz poprawia ich rozpuszczalność .
 • Pozwala uniknąć osadzania się w czasie barwienia nierozpuszczalnych w wodzie związków, takich jak: woski,
  pektyny, zanieczyszczenia z surowej bawełny i zanieczyszczeń pochodzących z wody i soli.
 • Poprawia penetrację barwnika wgłąb włókna.
 • Działa odpowietrzająco.
 • Poprawia trwałość uzyskanych wybarwień oraz żywość i czystość odcienia.
 • Można stosować do wstępnego rozpuszczania barwników.
 • Z uwagi na doskonałe działanie dyspergujące i sekwestrujące środek można stosować do opierania wybarwień
  po barwieniu zarówno barwnikami reaktywnymi jak i do poprawy trwałości wybarwień na tarcie w mieszance
  włókien celulozowych i poliestrowych.
 • Redukuje tendencje do aglomeracji barwników zawiesinowych i można stosować go do barwienia mieszanek
  celulozowo- poliestrowych.

Zastosowanie

 • Barwienie włókien celulozowych i mieszanek z poliestrem:
 • Zalecane stężenia:
  -metoda okresowa: 0,7% – 3,0 %,
  -metoda ciągła: 1,0 – 3,0 g/l.
 • Pranie wybarwień: 1 – 3 g/l Silegalu BAW w temp. 80ºC – 95 ºC.

Składowanie i przechowywanie

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
UWAGA! Może zestalać się na mrozie. W takim przypadku należy przenieść go do pomieszczenia o temperaturze
pokojowej i po ogrzaniu dobrze wymieszać; jego właściwości pozostają niezmienione.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up