Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Środek dyspergujący, wyrównujący i antyoligomerowy przeznaczony do wysokotemperaturowego barwienia wyrobów z włókien poliestrowych oraz ich mieszanek

Charakterystyka

Budowa chemiczna Produkty etoksylacji olejów i specjalne niejonowe dodatki
Wygląd Bursztynowy, lepki płyn
Rozpuszczalność Rozpuszczalny w zimnej i ciepłej wodzie
Jonowość Niejonowy
Zgodność Zgodny ze środkami anionowymi kationowymi i niejonowymi
Zawartość s.m 50,00%
Odporność na twardą wodę Odporny
pH 7-8

Właściwości

 • Doskonale dysperguje barwniki zawiesinowe zarówno na zimno jak i na gorąco i utrzymuje je w stabilnej
  dyspersji.
 • Ma doskonałe działanie emulgujące.
 • Pomaga usuwać natłustki i preparacje olejowe, utrzymuje je w postaci zemulgowanej w kąpieli.
 • Redukuje tendencje do aglomeracji barwników zawiesinowych, metalokompleksowych oraz kadziowych.
 • Działa egalizująco podczas barwienia w warunkach wysokotemperaturowych.
 • Posiada działanie antyoligomerowe, utrzymując barwnik w postaci zdyspergowanej w stygnącej kąpieli, przez co
  zapobiega ich ponownemu osadzaniu się na włóknie i ściankach aparatów farbiarskich.
 • Może być stosowany do poprawy nierównych wybarwień.
 • Ułatwia penetrację barwnika wgłąb włókna, przez co zalecany jest do barwienia przędzy, tkanin, tasiemek
  i innych wyrobów w postaci nawoju.
 • Niepieniący
 • Podczas barwienia mieszanek włókien poliestrowych i wełnianych zmniejsza brudzenie włókna wełnianego.
 • Dodawany do kąpieli piorących po druku oraz do obróbki redukcyjnej po barwieniu ułatwia usuwanie
  niezwiązanego barwnika zawiesinowego.

Zastosowanie

 • Do barwienia barwnikami zawiesinowymi: 1- 4 g/l Silegalu ROL
 • Do obróbki redukcyjnej po barwieniu:
  2-3 g/l hydrosulfitu
  1-2 g/l sody
  2-4 g/l Silegalu ROL
 • Do prania druków może być stosowany sam Silegal RO w ilości 2-8 g/l lub w połączeniu ze środkami
  redukującymi.
 • Do wyrównywania nieudanych wybarwień: 2-6 g/l Silegalu ROL, pH( 5-5,5) w temperaturze 130ºC-135ºC.
  Jeżeli wybarwienia mają być rozjaśniane można do kąpieli dodawać środki redukujące.
 • Jako środek wspomagający obróbkę redukcyjną po barwieniu włókien poliestrowych:
  2-3 g/l dyspergatora (Producent zaleca Triospers NS)
  2-4 g/l Silegalu ROL
  1-4 g/l hydrosulfitu
  1-2 g/l wodorotlenku sodu

Składowanie i przechowywanie

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
Silegal ROL może zestalać się na mrozie. W takim przypadku należy przenieść go do pomieszczenia o temperaturze
pokojowej i po ogrzaniu dobrze wymieszać; jego właściwości pozostają niezmienione.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up