Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Supergrunt głębokopenetrujący i głębokopenetrujący koncentrat służy do gruntowania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem i nanoszeniem gładzi gipsowych. Przeznaczony jest do penetracji i wzmacniania powierzchniowego podłoży nierównomiernie chłonnych oraz niespójnych. Szczególnie zalecany jest na stare i słabe podłoża oraz na podłoża gipsowe, anhydrytowe, ceramiczne, betonowe, cementowo-wiórowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz na nieimpregnowane płyty gipsowo-kartonowe. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Dane techniczne

Supergrunt głęboko-
penetrujący
Supergrunt głęboko-
penetrujący koncentrat
Zużycie Od 0,05 do 0,2 kg na 1 m 2 Od 0,01 do 0,05 kg na 1 m2
Gęstość 1,00+/-0,05 kg/dm 3
Temperatura otoczenia, preparatu i podłoża Od +5°C do +30°C
Możliwość dalszych prac Dalsze prace można prowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej; czas schnięcia w zależności od temperatury, wilgotności podłoża i otoczenia wynosi od 2 do 24 godzin.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, odpylone i odtłuszczone (do odłuszczenia i usuwania zabrudzeń Producent poleca środek o nazwie Desolwer, Desolwer Klinkier Putz lub Polisol). Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to również farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. Wszelkiego rodzaju pęknięcia i zarysowania powinny być naprawione, podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifowane i odkurzone.

Przygotowanie środka

Supergrunt głębokopenetrujący sprzedawany jest w postaci gotowej do bezpośredniego nanoszenia, jedynie w przypadku stosowania go pod posadzki samopoziomujące należy rozcieńczyć go z wodą w stosunku: 1 część preparatu na 1 część wody; przy bardzo chłonnych i słabych podłożach oraz do podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych do pierwszego gruntowania można zastosować preparat rozcieńczony wodą w stosunku: od 1 część preparatu na 1 część wody do 1 część preparatu na 2 części wody.

Supergrunt głębokopenetrujący koncentrat nadaje się do użycia po rozcieńczeniu w stosunku: 1 część preparatu na 2,5 części wody, natomiast pod wylewki samopoziomujące stosuje się rozcieńczenie: 1 część preparatu na 6 części wody; przy bardzo chłonnych i słabych podłożach oraz do podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych do pierwszego gruntowania można zastosować preparat rozcieńczony wodą w stosunku: od 1 część preparatu na 6 części wody do 1 część preparatu na 10 części wody.

Nanoszenie i wysychanie

Preparat nanosić za pomocą pędzla lub wałka malarskiego w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. W przypadku podłoży bardzo chłonnych lub wymagających dodatkowego wzmocnienia należy gruntować ponownie po wyschnięciu, tj. zwykle po 2-4 godz. Czas schnięcia zależy od wilgotności, temperatury powietrza i podłoża. Świeże powłoki należy chronić przed wilgocią i mrozem.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Atest NIZP-PZH: HK/B/0614/01/2014, ważny do 04.09.19 r.
Wyrób zgodny z normą: PN-C-81906:2003, rodzaj III – impregnaty do gruntowania.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up