Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Uniwersalny środek antyzałamkowy do wyrobów ze wszystkich rodzajów włókien

Charakterystyka

Budowa chemiczna Mieszanina związków wielkocząsteczkowych
Wygląd Lepki, opalizujący płyn
Rozpuszczalność Łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie
Jonowość niejonowy
Zgodność Zgodny ze środkami anionowymi, kationowymi i niejonowymi
Odporność Bardzo dobra na alkalia, kwasy w zwykle stosowanych stężeniach oraz na twardą wodę
Odporność na pH Stabilny od pH 2 do pH 14.
Odporność na elektrolity Doskonała

Właściwości

 • Wykazuje doskonałe własności poślizgowe i antyzałamkowe dla każdego rodzaju włókna jak: wełna, bawełna,
  włókna syntetyczne i ich mieszanki.
 • Znacznie redukuje tarcie włókno/włókno oraz włókno/metal, dzięki czemu unika się uszkodzenia włókien
  spowodowanych tarciem mechanicznym.
 •  Znacznie zmniejsza ryzyko powstawania załamków i zatarć.
 •  Może być stosowany w metodach wysokotemperaturowych jak i niskotemperaturowych.
 •  Odpowiedni do wyrobów ze wszystkich rodzajów włókien oraz ich mieszanek.
 •  Nie działa retardująco i aglomerująco na barwniki.
 •  Zmniejsza stopień spilśniania wełny w obróbce mokrej.
 •  Niepieniący i stabilny na burzliwy przepływ kąpieli, dlatego może być stosowany we wszystkich typach maszyn
  bez dodatków środków odpieniających.

Zastosowanie

 • Produkt jest łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie i może być dodawany bezpośrednio do kąpieli.
 • Może być stosowany w automatycznych systemach dozowania.
 •  Zaleca się dozowanie produktu na początku obróbki, celem maksymalnego wykorzystania jego działania
  ochronnego.
 •  Użyte ilości zależą od struktury wyrobu, jego podatności na załamania oraz rodzaju maszyny .
 •  Zalecane stężenia: 0,7 – 3,0 g/l.
 • Dla wyrobów gotowych obrabianych w aparatach bębnowych lub pralkach: 2,0 – 5,0 g/l.

Składowanie i przechowywanie

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
Odporny na mróz. Może jednak zestalać się w niskiej temperaturze. W takim przypadku produkt należy przenieść do
miejsca o temperaturze pokojowej, a następnie wymieszać przed zastosowaniem.
Uwaga! Produkt bardzo śliski, dlatego w przypadku rozlania należy go natychmiast zmyć, aby uniknąć wypadku.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up