Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Trioglass przeznaczony jest do impregnacji i zabezpieczania przed zabrudzeniami podłoży o podwyższonej nasiąkliwości (ceramicznych nieszkliwionych, kamiennych oraz wykonanych z zapraw cementowych np. fug). Zaimpregnowanie preparatem tego rodzaju powierzchni powoduje podwyższoną wodoodporność, odporność na zabrudzenia olejami, tłuszczami, kawą, herbatą, itp. Po wyschnięciu Trioglass tworzy trwałą i bezbarwną powłokę ochronną, nadaje delikatny połysk i świeży wygląd, a pokryte nim elementy stają się łatwiejsze w pielęgnacji. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest wydajny i łatwy w użyciu. Może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Dane techniczne

Zużycie Od 0,04 do 0,07 kg na 1 m 2 (w zależności od chłonności podłoża)
Gęstość 1,00+/-0,05 kg/dm 3
Temperatura otoczenia, preparatu i podłoża Od +5°C do +30°C

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być odtłuszczone i oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność (do usuwania zabrudzeń producent zaleca środki Desolwer, Desolwer Klinkier Putz lub Polisol). Cała powierzchnia przeznaczona do nanoszenia musi być dokładnie osuszona.

Przygotowanie środka

Trioglass sprzedawany jest w postaci gotowej do bezpośredniego nanoszenia. Nie wolno go łączyć z innymi środkami i rozcieńczać.

Nanoszenie i wysychanie

Trioglass należy nanosić równomiernie (nie pozostawiając kałuż) za pomocą pędzla, gąbki lub szmatki. W przypadku podłoży bardzo chłonnych, po ok. 30 minutach schnięcia, nanieść ponownie płyn poprzecznie do poprzedniej warstwy. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż 24 godziny od nałożenia emulsji. Fugi należy impregnować po ich stwardnieniu, minimum 2 tygodnie od ich wykonania.

Opakowania

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

Przechowywanie i transport

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Atest NIZP-PZH: HK/B/0418/01/2016, ważny do 08.06.21 r.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up