Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Zastosowanie

Triolit Hydrostop B jest najnowszej generacji szybko sieciującym impregnatem na bazie hydro – i oleofobowych silanów. Przeznaczony do wysokowydajnej impregnacji ochronnej wszelkiego rodzaju chłonnych materiałów budowlanych w tym kamienia naturalnego przed wodą, olejami i powstawaniem zabrudzeń.

Impregnowane Triolit Hydrostop B materiały charakteryzują się doskonałym „efektem perlenia” wody na powierzchni, oraz odpornością na powstawanie tłustych plam. Impregnowane preparatem elewacje nabierają bardzo mocnych właściwości samoczyszczących pod wpływem opadów atmosferycznych, oraz wysokiej odporności na porastanie mchami i rozwój mikroorganizmów. Znakomite właściwości olejofobowe sprawiają że Triolit Hydrostop B, doskonale nadaje się do impregnacji ochronnej materiałów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na powstawanie zabrudzeń i tłustych plam. Powierzchnie takie wykazują również dużą odporność na działanie alkoholi i kwaśnych płynów. Impregnat nie zatyka porów i kapilar dzięki czemu nie zmienia naturalnych właściwości „oddechowych” podłoża. Triolit Hydrostop B gwarantuje długotrwałą i kompletną ochronę powierzchni określoną na minimum 5 lat.

Impregnat nie zmienia wyglądu powierzchni – nie tworzy powłoki.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia, podłoża Powyżej +6°C
Postać preparatu Gotowy do użycia
pH 5,5-8
Sposób aplikacji Nierozcieńczony preparat nakładać poprzez natrysk, wałkiem lub pędzlem ławkowym

Czas schnięcia preparatu zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i jest podobny do czasu schnięcia wody w tych warunkach.

Atest nr 158/2014. Ośrodek atestujący: OBR SPEKTROCHEM

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Przed naniesieniem środka, podłoże należy dokładnie umyć i oczyścić ze starych warstw. Producent poleca środek do usuwania powłok Hardclean. Następnie podłoże należy zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nanoszenie i wysychanie

Preparat nanosić równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Należy nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Triohardu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy trzeba odczekać, aż poprzednia warstwa wyschnie.

Cechy charakterystyczne

  • Zabezpiecza przed wodą, olejami i powstawaniem zabrudzeń
  • Zapobiega powstawaniu grzybów i porostów
  • Wysoka odporność na alkalia i warunki atmosferyczne
  • Wysoka wydajność (jednokrotne nakładanie)
  • Bardzo szybkie powstawanie efektu hydrofobowego i oleofobowego
  • Nie zmienia wyglądu impregnowanych powierzchni – całkowicie niewidoczny
  • Zwiększa mrozoodporność impregnowanych materiałów

Przeznaczenie

Triolit Hydrostop B jest przeznaczony do impregnacji powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń typu: beton, klinkier, materiały ceramiczne, wszelkiego rodzaju kamienie naturalne, gips, powłoki malarskie, fugi itp. Szczególnie polecany do impregnacji powierzchni narażonych na powstawanie zabrudzeń atmosferycznych, tłustych plam.

Zużycie

Wydajność: 10-40 m 2 /l (Wydajność zależy od chłonności materiału i techniki nakładania) 1 L roztworu przy metodzie natryskowej wystarcza na około 10 m 2 .

Zużycie i wydajność uzależnione są od jakości, klasy, porowatości i wykończenia powierzchni.

Karta charakterystyki produktu
Scroll Up