Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Niesilikonowy środek antypienny

Charakterystyka

Budowa chemiczna Mieszanina modyfikowanych związków tłuszczowych i niejonowych
emulgatorów
Wygląd Kremowy płyn
Gęstość 0,9 g/cm3
Jonowość Niejonowy
Składniki aktywne ok. 100%
Rozpuszczalność Łatwo miesza się z wodą tworząc emulsję
pH 2% roztworu 8

Właściwości

 • Uniwersalny, bezsilikonowy środek odpieniający polecany do procesów wykańczalniczych jak: barwienie, druk i apretowanie.
 • Polecany do maszyn barwiarskich z wysoką turbulencją kąpieli.
 • Znakomite działanie odpowietrzające i odpieniające.
 • Polecany do wszystkich procesów obróbki wstępnej i barwienia.
 • Odporny w warunkach wysokotemperaturowych.
 • Odporny na środowisko kwaśne i zasadowe

Zastosowanie

 • Rozpuszczać w temperaturze 20ºC – 30ºC w stosunku 1:10.
 • W obróbce wstepnej i barwieniu: 0,2- 1 g/l.
 • W drukarstwie: 1-3 g/kg pasty – zagęstnik naturalny,
  2-5 g/kg pasty – zagęstnik syntetyczny

Uwaga!
Należy pamiętać, że podczas sporządzania wodnej emulsji Triomisu, odpieniacz należy zawsze dodawać do fazy wodnej.
Z uwagi na różnorodność zastosowań, ilość środka musi być ustalana indywidualnie dla każdego układu. Zaleca się nie
przedawkować środka. Dla kąpieli o skrajnie wysokim lub niskim pH oraz przy wysokim stężeniach elektrolitów, należy
sprawdzić wcześniej przydatność środka. Zaleca się dodawanie środka na początku procesów barwienia.

Składowanie i przechowywanie

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 15ºC – 30ºC.
Ponieważ przy dłuższym przechowywaniu produkt może ulegać sedymentacji, zaleca się jego mieszanie przed użyciem.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up