Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIOCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272700, NIP: 6262846149, REGON: 24053536000000.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Zgadzam się Nie teraz

Środek dyspergujący przeznaczony do wysokotemperaturowego barwienia i opierania wyrobów z włókien poliestrowych, celulozowych, octanowych oraz ich mieszanek

Charakterystyka

Budowa chemiczna Mieszanina dyspergatorów wielkocząsteczkowych
Wygląd Brązowy lepki płyn
Gęstość 1,15g/cm3
Jonowość Anionowy
Zgodność Zgodny ze środkami anionowymi i niejonowymi, niezgodny ze środkami kationowymi
Odporność na twardą wodę Odporny do 250 ppm CaCO3
pH 7,0-8,0

Właściwości

 • Doskonale dysperguje zarówno na zimno jak i na gorąco.
 • Redukuje tendencje do aglomeracji barwników
 • Ułatwia usuwanie cząsteczek stałych z powierzchni włókna oraz utrzymuje je w kąpieli.
 • Posiada działanie emulgujące.
 • Niepieniący.
 • Stabilizuje zawiesiny farb drukarskich.
 • Podczas barwienia mieszanek włókien poliestrowych i wełnianych zmniejsza brudzenie włókna wełnianego.
 • Dodawany do kąpieli piorących po druku oraz do obróbki redukcyjnej po barwieniu ułatwia usuwanie
  niezwiązanego barwnika zawiesinowego.
 • Stosowany podczas barwienia zmniejsza ilość oligomerów osadzonych na tkaninie i zabrudzenie barwiarki.
 • Pomaga usuwać niezwiązany barwnik zawiesinowy podczas prania druków.

Zastosowanie

 • Jako środek opierający do usuwania barwników z powierzchni włókna:1-4 g/l Triospersu R
 • Jako środek dyspergujący do barwienia: 1-2 g/l Triospersu R
 • Jako dodatek do kąpieli piorących: 1-2 g/l Triospersu R
 • Jako środek do obróbki redukcyjnej po barwieniu:
  1 g/l Triospersu R
  2-3 g/l Hydrosulfitu
  1-2 g/l wodorotlenku sodu

Składowanie i przechowywanie

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.
Może zestalać się na mrozie. W takim przypadku należy przenieść go do pomieszczenia o temperaturze pokojowej i po
ogrzaniu dobrze wymieszać; jego właściwości pozostają niezmienione.

Karta charakterystyki produktu

Inne produkty z tej kategorii

Scroll Up